IMECON d. o. o.

Tomšičeva 27
2000 Maribor - SLOVENIA

Telefon:
+386 (O)2 25 18 239

Fax:
+386 (0)2 25 14 215

E-pošta:
imecon@siol.net
office@imecon-slo.com

Skupaj s partnerji si prizadevamo za celovite rešitve oziroma izvedbe definiranih projektov, ki sledijo dogovorjeni razvojni strategiji:

ŠTUDIJE Puščica RAZVOJ Puščica FINANCIRANJE Puščica IZGRADNJA/IZVEDBA Puščica UPRAVLJANJE Puščica PRENOS ZNANJA

S svojimi aktivnostmi smo prisotni na sektorju energije, industrije, okolje-varstva in infrastrukture ter v zadnjem času tudi turizma; po željah naročnikov organiziramo tudi poslovne konference in posvete.

V zadnje času so dejavnosti našega podjetja v pretežni meri usmerjene v podporo »Top Management-a« nekaterih najuspešnejših mednarodnih podjetij, pri razvoju strategije in implementaciji posameznih projektov oziroma pri plasiranju njihovih produktov in storitev na novih trgih.

Osnova za uspešen projekt leži v pravi ideji in pravilno opredeljeni strukturni zasnovi izhajajoč iz analize, ki jasno opredeli:

1. definicijo cilja

1. razvojno strategijo

1. koncept izvedbe

Naše prednosti so poleg izkušenj in znanja, zlasti poznavanje trga in zanesljive poslovne zveze.

Popolna zaupnost, usklajen pristop in obojestransko spoštovanje, združeno s profesionalizmom, je formula uspešnega sodelovanja.